WHO'S NUMBER ONE ?

WHO'S NUMBER ONE ?
WHO'S NUMBER ONE ?

tiistai 13. toukokuuta 2008

Kesäduuni käynnistyy
Kahdeksan sonnia saapui tänään Turun Rauvolan laitumelle. Sonnipoikien kesä kuluu kuten kuluvat muutkin vuodenajat eli syöden, leväten ja kisaillen. Syödessään eli laiduntaessaan kaunistavat samalla ympäröivää maisemaa: ryteikköjä menee matalaksi, kaislaa kulkeutuu poikien suuhun ja heinikon madaltuessa saa ihmissilmät uutta nähtävää. Poikien luonnonhoitoalue on rauhoitettu, ja ihmisten liikkuminen on rajattu merkityille poluille. Myös koirat on pidettävä laitumella kytkettynä. Rauvolan runsas lintulajisto saa pesimärauhan, kun alue säilytetään mahdollisimman koskemattomana. Kasvillisuuden ja eläinlajien monimuotoisuus ovat syitä, jotka ovat tehneet Rauvolan laitumesta suojellun Natura-alueen. Sonnipoikien tekemä työ laiduntamalla on luonnonsuojellullisesti arvokkaan alueen ylläpitoa estämällä sen umpeenkasvua. Toivotaan sonnipojille mitä antoisinta kesää ja nautitaan yhdessä työn aikaansaannoksista!

(Kuvassa Seumas, Africo ja Entellus )